A zenekar a tagok kölcsönös bizalmára épül. Tagok kijelentik, hogy hisznek a hideg sör
létjogosultságában, a másfél oktáv hangterjedelemben, valamint önmagukra nézve kötelező-
nek tekintik az Alapszabályban megjelölt "jó" és "rossz" dolgokat. Tagok elfogadják a
blues-keresztségben a José és Antonio neveket.
Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben tagok a kijelölt vendéglátóipari egység
dekoratív felszolgálóinak rendelkezéseit tekintik irányadónak .

Felsorolt pontrendszer csak és kizárólag a zenekar férfi tagjaira vonatkozik, legfő-
képpen a hónaljra utaló paragrafusokat.

"JÓ" pont jár annak ...,

... aki hamarabb hangolja fel gitárját.
... aki a legtöbb angol nyelvű szöveget megtanulja. (Legalább félig!)

... akinek van jogosítványa. (José)
... aki több diplomával rendelkezik. (Antonio)
... akinek neve elsőként elhangzik Marsi Anikó szájából.
... aki először szerepel amerikai scifi-, horror-, vagy akciófilmben. (Plusz pont jár, ha a főszereplő Michael Dudikoff és/vagy egy óriáspók)
... aki nem borotválja hónalját.
... aki szép.

 

"ROSSZ" pont jár annak ...,

... aki képes alaphangra szeptimet énekelni.
... akinek három napnál fiatalabbak gitár-húrjai.
... akinek felsőteste a legkisebb mértékben hasonlít Norbiéra. (Ez a nyakra is vonatko-zik.)
... aki elmulaszt legalább négy "Szeress most" epizódot. (Volt már annyi?)
... aki látott már afro-amerikai lányt félmeztelenül. (Legalább félméterről!)
... aki ismeri, vagy nem, Petőfi kedvenc borának lelőhelyét.
... aki borotválja hónalját.
... aki csúnya.